november 29, 2011

Aningslöst

Hela världens samlade lugn
pulserar trofast i varje andetag
mitt sovande barn tar.

Varenda någonsin förvildad tanke
skulle falla platt för henne här och nu.

Jag leder henne rakt in i den här världen
och inser att det är hon som är den.

Jag bestryker det släta, rena
med vår världs knölighet.

Vad mer kan jag göra?

november 16, 2011

Omvädersanalys

Kulingvinden blåser upp sanning,
den sanning vi valde vi såg.
Allt kan man tolka in till förbanning,
men jag är inte meteorolog.

november 02, 2011

Variationer på ett tema

Pappas pappas pappas far
samma hållning, samma stol.
Se min son har minen kvar
på skolfotot ifrån i fjol.

Timglassand flyger alla i ögat
som blåser i tidens segel.
Samma grimasch som dagen nödgat
fanns i gårdagens spegel.

Inget nytt har kommit fram
sex generationer förbi.
Axel mot axel i rullornas damm
blott mutationer är vi.