oktober 27, 2007

Torftigt

Det har varit torftigt med skriverier. Men det har å andra sidan varit rikt med annat. Mycket jobb. Mycket kärlek. Mycket sjukdom. Resor. Och annat trevligt och mindre trevligt.

Det finns så mycket lagrat som jag vill skriva. Som jag har behov av att uttrycka, formulera. Jag skall bara göra mig tid.
Råna en uraffär eller så.

1 kommentar:

zio sa...

Vi väntar med spänning ...