augusti 24, 2007

Gone stouting

Mycket slit och stress på jobbet under våren och höstupptakten lönar nu av sig i form av en resa till Irland. Det skall konfereras en hel del – men ett par stout lär man väl hinna med.

Inga kommentarer: